הותר לפרסום: הרב יצחק ארזי הוא בכיר הרבנות שנעצר בחשד שקיבל שוחד

<<< Earlier issue of this journal ^ This issue of this journal (51 other articles) Later issue of this journal >>>

Article/book #: 390309
Title: הותר לפרסום: הרב יצחק ארזי הוא בכיר הרבנות שנעצר בחשד שקיבל שוחד
By: Josh Breiner  
Published in: Ha’aretz
Date of issue: Monday, 20 August 2018
People/entities mentioned in this item:
Commentary

Abstract
Previous Next