מי הוציא חוזה על ג'רמי קורבין

<<< Earlier issue of this journal ^ This issue of this journal (44 other articles) Later issue of this journal >>>

Article/book #: 390735
Title: מי הוציא חוזה על ג'רמי קורבין
By: יצחק לאור  
Published in: Ha’aretz
Date of issue: Sunday, 26 August 2018
Timeline event(s) mentioned in this item:
      mid 2015
     (ongoing)
:
Zionist-inspired row over allegations of anti-semitism in British Labour Party
Commentary

Abstract:

באמצע שנות ה–90 גילתה אירופה את השואה. גרמניה קבעה יום זיכרון רשמי, יום שחרור אושוויץ בידי הצבא האדום (ולא את יום עלות היטלר לשלטון, למשל, או את החלת חוקי נירנברג). בעקבותיה הלכו מדינות המערב והאו"ם. תאמרו, הלך הדור הנאצי, והנה התאפשרה גם האפלה, בעזרת השואה, של כל זוועותיו (20 מיליון סובייטים, למשל), אבל הזיכרון הפתאומי לא הופיע רק בגרמניה. אפילו איטליה נסחפה לתוכו. ובניגוד לגרמניה, לה היתה דווקא מסורת זיכרון: לא רק המאבק בפשיזם (מכירים את שיר הפרטיזנים "בֶּלָה צ'או", הספרות של פָּאבֶֶזֶה,...


Previous Next