אורן חזן על לוסי אהריש: לא מאשים אותה שפיתתה נפש יהודי כדי לפגוע במדינה